Main Line

Main line: uphill (Chiayi to Shizilu)

Train Type and Number Jungshing Express
No. 311
(Weekend)
Alishan Express
No. 1
(Daily)
Alishan Express
No. 3
(Weekend and Holidays)
Alishan Express
No. 11
(Daily)
Alishan Express
No. 13
(Weekend and Holidays)
Chiayi 08:30 09:00 09:30 16:53 17:23
Beimen 08:40 09:10 09:40 16:59 17:29
Luman(Lumachan) 09:03 09:33 10:03    
Jhuci 09:13 09:43 10:13    
Jhangnaoliao 09:40 10:10 10:40    
Dulishan 09:53 10:23 10:53    
Liyuanliao 10:06 10:36 11:06    
Jiaoliping 10:18 10:48 11:18    
Shueisheliao 10:35 11:05 11:35    
Fenqihu 10:51 11:30 12:00    
Duolin   11:45 12:15    
Shizilu   12:00 12:30    
Train Type and Number Jungshing Express
No. 311
(Weekend)
Alishan Express
No. 1
(Daily)
Chiayi 08:30 09:00
Beimen 08:40 09:10
Luman(Lumachan) 09:03 09:33
Jhuci 09:13 09:43
Jhangnaoliao 09:40 10:10
Dulishan 09:53 10:23
Liyuanliao 10:06 10:36
Jiaoliping 10:18 10:48
Shueisheliao 10:35 11:05
Fenqihu 10:51 11:30
Duolin   11:45
Shizilu   12:00
Train Type and Number Alishan Express
No. 3
(Weekend and Holidays)
Chiayi 09:30
Beimen 09:40
Luman(Lumachan) 10:03
Jhuci 10:13
Jhangnaoliao 10:40
Dulishan 10:53
Liyuanliao 11:06
Jiaoliping 11:18
Shueisheliao 11:35
Fenqihu 12:00
Duolin 12:15
Shizilu 12:30
Train Type and Number Alishan Express
No. 11
(Daily)
Chiayi 16:53
Beimen 16:59
Luman(Lumachan)  
Jhuci  
Jhangnaoliao  
Dulishan  
Liyuanliao  
Jiaoliping  
Shueisheliao  
Fenqihu  
Duolin  
Shizilu  
Train Type and Number Alishan Express
No. 13
(Weekend and Holidays)
Chiayi 17:23
Beimen 17:29
Luman(Lumachan)  
Jhuci  
Jhangnaoliao  
Dulishan  
Liyuanliao  
Jiaoliping  
Shueisheliao  
Fenqihu  
Duolin  
Shizilu  

Main line: Downhill (Shizilu to Chiayi)

Train Type and Number Alishan Express
No.10
(Daily)
Alishan Express
No.12
(Weekend and Holidays)
Jungshing Express
No.312
(Weekend)
Alishan Express
No.2
(Daily)
Alishan Express
No.6
(Weekend and Holidays)
Shizilu       13:50 13:00
Duolin       14:06 13:16
Fenqihu     14:00 14:30 15:00
Shueisheliao     14:17 14:47 15:17
Jiaoliping     14:34 15:04 15:34
Liyuanliao     14:45 15:15 15:45
Dulishan     14:58 15:28 15:58
Jhangnaoliao     15:13 15:43 16:13
Jhuci     15:41 16:11 16:41
Luman(Lumachan)     15:50 16:20 16:50
Beimen 08:45 09:15 16:15 16:45 17:15
Chiayi 08:51 09:21 16:21 16:51 17:21
Train Type and Number Alishan Express
No.10
(Daily)
Alishan Express
No.12
(Weekend and Holidays)
Shizilu    
Duolin    
Fenqihu    
Shueisheliao    
Jiaoliping    
Liyuanliao    
Dulishan    
Jhangnaoliao    
Jhuci    
Luman(Lumachan)    
Beimen 08:45 09:15
Chiayi 08:51 09:21
Train Type and Number Jungshing Express
No.312
(Weekend)
Shizilu  
Duolin  
Fenqihu 14:00
Shueisheliao 14:17
Jiaoliping 14:34
Liyuanliao 14:45
Dulishan 14:58
Jhangnaoliao 15:13
Jhuci 15:41
Luman(Lumachan) 15:50
Beimen 16:15
Chiayi 16:21
Train Type and Number Alishan Express
No.2
(Daily)
Shizilu 13:50
Duolin 14:06
Fenqihu 14:30
Shueisheliao 14:47
Jiaoliping 15:04
Liyuanliao 15:15
Dulishan 15:28
Jhangnaoliao 15:43
Jhuci 16:11
Luman(Lumachan) 16:20
Beimen 16:45
Chiayi 16:51
Train Type and Number Alishan Express
No.6
(Weekend and Holidays)
Shizilu 13:00
Duolin 13:16
Fenqihu 15:00
Shueisheliao 15:17
Jiaoliping 15:34
Liyuanliao 15:45
Dulishan 15:58
Jhangnaoliao 16:13
Jhuci 16:41
Luman(Lumachan) 16:50
Beimen 17:15
Chiayi 17:21

Transfer Information-Chiayi County Bus

Information

  1. Website: Chiayi County Bus Service Administration
  2. (TEL):+886-5-2788177、+886-2-2788629

Photos

The following is an explanation of how to use our album through keyboards
  • Up key:Show photo menu
  • Down key:Hide photo menu
  • Left key:Previous photo
  • Right key:Next photo
  • Esc key:Leave album
TOP