Main Line

不定期加班車公告

北門車站因整修施工 3/20起暫停停靠

鹿麻產車站因整修施工 7/7起暫停停靠


Effective from July 7, 2023

Main line: uphill (Chiayi to Shizilu)

Train Type and Number Jungshing Express
No. 311
(Weekend)
Alishan Express
No. 1
(Daily)
Alishan Express
No. 3
(Weekend and Holidays)
Chiayi 08:30 09:00 09:30
Zhuqi 09:13 09:43 10:13
Zhangnaoliao 09:40 10:10 10:40
Dulishan 09:53 10:23 10:53
Liyuanliao 10:06 10:36 11:06
Jiaoliping 10:18 10:48 11:18
Shuisheliao 10:35 11:05 11:35
Fenqihu 10:51 11:30 12:00
Duolin   11:45 12:15
Shizilu   12:00 12:30
Train Type and Number Jungshing Express
No. 311
(Weekend)
Alishan Express
No. 1
(Daily)
Chiayi 08:30 09:00
Zhuqi 09:13 09:43
Zhangnaoliao 09:40 10:10
Dulishan 09:53 10:23
Liyuanliao 10:06 10:36
Jiaoliping 10:18 10:48
Shuisheliao 10:35 11:05
Fenqihu 10:51 11:30
Duolin   11:45
Shizilu   12:00
Train Type and Number Alishan Express
No. 3
(Weekend and Holidays)
Chiayi 09:30
Jhuci 10:13
Jhangnaoliao 10:40
Dulishan 10:53
Liyuanliao 11:06
Jiaoliping 11:18
Shueisheliao 11:35
Fenqihu 12:00
Duolin 12:15
Shizilu 12:30
Train Type and Number                                           
Chiayi  
Zhuqi  
Zhangnaoliao  
Dulishan  
Liyuanliao  
Jiaoliping  
Shuisheliao  
Fenqihu   
Duolin  
Shizilu  
Train Type and Number                                           
Chiayi  
Zhuqi  
Zhangnaoliao  
Dulishan  
Liyuanliao  
Jiaoliping  
Shuisheliao  
Fenqihu  
Duolin  
Shizilu  

Main line: Downhill (Shizilu to Chiayi)

Train Type and Number Jungshing Express
No.312
(Weekend)
Alishan Express
No.2
(Daily)
Alishan Express
No.6
(Weekend and Holidays)
Shizilu   13:50 13:00
Duolin   14:06 13:16
Fenqihu 14:00 14:30 15:00
Shuisheliao 14:17 14:47 15:17
Jiaoliping 14:34 15:04 15:34
Liyuanliao 14:45 15:15 15:45
Dulishan 14:58 15:28 15:58
Zhangnaoliao 15:13 15:43 16:13
Zhuqi 15:41 16:11 16:41
Chiayi 16:17 16:47 17:17
Train Type and Number Jungshing Express
No.312
(Weekend)
Alishan Express
No.2
(Daily)
Shizilu   13:50
Duolin   14:06
Fenqihu 14:00 14:30
Shuisheliao 14:17 14:47
Jiaoliping 14:34 15:04
Liyuanliao 14:45 15:15
Dulishan 14:58 15:28
Zhangnaoliao 15:13 15:43
Zhuqi 15:41 16:11
Chiayi 16:17 16:47
Train Type and Number Alishan Express
No.6
(Weekend and Holidays)
Shizilu 13:00
Duolin 13:16
Fenqihu 15:00
Shuisheliao 15:17
Jiaoliping 15:34
Liyuanliao 15:45
Dulishan 15:58
Zhangnaoliao 16:13
Zhuqi 16:41
Chiayi 17:17
Train Type and Number                                           
Shizilu  
Duolin  
Fenqihu  
Shuisheliao  
Jiaoliping  
Liyuanliao  
Dulishan  
Zhangnaoliao  
Zhuqi  
Chiayi  
Train Type and Number                                           
Shizilu  
Duolin  
Fenqihu  
Shuisheliao  
Jiaoliping  
Liyuanliao  
Dulishan  
Zhangnaoliao  
Zhuqi  
Chiayi  

Transfer Information-Chiayi County Bus

Information

  1. Website: Chiayi County Bus Service Administration
  2. (TEL):+886-5-2788177、+886-5-2788629

Photos

The following is an explanation of how to use our album through keyboards
  • Up key:Show photo menu
  • Down key:Hide photo menu
  • Left key:Previous photo
  • Right key:Next photo
  • Esc key:Leave album