Main Line


Effective from April 16, 2019

Main line: uphill (Chiayi to Shizilu)

Train Type and Number Jungshing Express
No. 311
(Weekend)
Alishan Express
No. 1
(Daily)
Alishan Express
No. 3
(Weekend and Holidays)
Alishan Express
No. 11
(Daily)
Alishan Express
No. 13
(Weekend and Holidays)
Chiayi 08:30 09:00 09:30 16:53 17:23
Beimen 08:40 09:10 09:40 16:59 17:29
Luman(Lumachan) 09:03 09:33 10:03    
Zhuqi 09:13 09:43 10:13    
Zhangnaoliao 09:40 10:10 10:40    
Dulishan 09:53 10:23 10:53    
Liyuanliao 10:06 10:36 11:06    
Jiaoliping 10:18 10:48 11:18    
Shuisheliao 10:35 11:05 11:35    
Fenqihu 10:51 11:30 12:00    
Duolin   11:45 12:15    
Shizilu   12:00 12:30    
Train Type and Number Jungshing Express
No. 311
(Weekend)
Alishan Express
No. 1
(Daily)
Chiayi 08:30 09:00
Beimen 08:40 09:10
Luman(Lumachan) 09:03 09:33
Zhuqi 09:13 09:43
Zhangnaoliao 09:40 10:10
Dulishan 09:53 10:23
Liyuanliao 10:06 10:36
Jiaoliping 10:18 10:48
Shuisheliao 10:35 11:05
Fenqihu 10:51 11:30
Duolin   11:45
Shizilu   12:00
Train Type and Number Alishan Express
No. 3
(Weekend and Holidays)
Chiayi 09:30
Beimen 09:40
Luman(Lumachan) 10:03
Jhuci 10:13
Jhangnaoliao 10:40
Dulishan 10:53
Liyuanliao 11:06
Jiaoliping 11:18
Shueisheliao 11:35
Fenqihu 12:00
Duolin 12:15
Shizilu 12:30
Train Type and Number Alishan Express
No. 11
(Daily)
Chiayi 16:53
Beimen 16:59
Luman(Lumachan)  
Zhuqi  
Zhangnaoliao  
Dulishan  
Liyuanliao  
Jiaoliping  
Shuisheliao  
Fenqihu  
Duolin  
Shizilu  
Train Type and Number Alishan Express
No. 13
(Weekend and Holidays)
Chiayi 17:23
Beimen 17:29
Luman(Lumachan)  
Zhuqi  
Zhangnaoliao  
Dulishan  
Liyuanliao  
Jiaoliping  
Shuisheliao  
Fenqihu  
Duolin  
Shizilu  

Main line: Downhill (Shizilu to Chiayi)

Train Type and Number Alishan Express
No.10
(Daily)
Alishan Express
No.12
(Weekend and Holidays)
Jungshing Express
No.312
(Weekend)
Alishan Express
No.2
(Daily)
Alishan Express
No.6
(Weekend and Holidays)
Shizilu       13:50 13:00
Duolin       14:06 13:16
Fenqihu     14:00 14:30 15:00
Shuisheliao     14:17 14:47 15:17
Jiaoliping     14:34 15:04 15:34
Liyuanliao     14:45 15:15 15:45
Dulishan     14:58 15:28 15:58
Zhangnaoliao     15:13 15:43 16:13
Zhuqi     15:41 16:11 16:41
Luman(Lumachan)     15:50 16:20 16:50
Beimen 08:45 09:15 16:15 16:45 17:15
Chiayi 08:51 09:21 16:21 16:51 17:21
Train Type and Number Alishan Express
No.10
(Daily)
Alishan Express
No.12
(Weekend and Holidays)
Shizilu    
Duolin    
Fenqihu    
Shuisheliao    
Jiaoliping    
Liyuanliao    
Dulishan    
Zhangnaoliao    
Zhuqi    
Luman(Lumachan)    
Beimen 08:45 09:15
Chiayi 08:51 09:21
Train Type and Number Jungshing Express
No.312
(Weekend)
Shizilu  
Duolin  
Fenqihu 14:00
Shuisheliao 14:17
Jiaoliping 14:34
Liyuanliao 14:45
Dulishan 14:58
Zhangnaoliao 15:13
Zhuqi 15:41
Luman(Lumachan) 15:50
Beimen 16:15
Chiayi 16:21
Train Type and Number Alishan Express
No.2
(Daily)
Shizilu 13:50
Duolin 14:06
Fenqihu 14:30
Shuisheliao 14:47
Jiaoliping 15:04
Liyuanliao 15:15
Dulishan 15:28
Zhangnaoliao 15:43
Zhuqi 16:11
Luman(Lumachan) 16:20
Beimen 16:45
Chiayi 16:51
Train Type and Number Alishan Express
No.6
(Weekend and Holidays)
Shizilu 13:00
Duolin 13:16
Fenqihu 15:00
Shuisheliao 15:17
Jiaoliping 15:34
Liyuanliao 15:45
Dulishan 15:58
Zhangnaoliao 16:13
Zhuqi 16:41
Luman(Lumachan) 16:50
Beimen 17:15
Chiayi 17:21

Transfer Information-Chiayi County Bus

Information

  1. Website: Chiayi County Bus Service Administration
  2. (TEL):+886-5-2788177、+886-5-2788629

Photos

The following is an explanation of how to use our album through keyboards
  • Up key:Show photo menu
  • Down key:Hide photo menu
  • Left key:Previous photo
  • Right key:Next photo
  • Esc key:Leave album